#

Young Generation

In de periode van 24 t/m 30 juli organiseert WMC een jeugdkamp voor mars- en showkorpsen. Jongeren uit verschillende werelddelen volgen een programma met workshops en trainingen, om een afsluitende presentatie in de vorm van een mars parade of minishow te geven.

Daarbij richten WMC zich met name op economisch zwakke gebieden; om jongeren uit die regio’s kansen te bieden op internationale uitwisseling en om een bijdrage te leveren aan hun talentontwikkeling. Doelstelling van het kamp is om jongeren uit verschillende werelddelen samen te laten werken en kennis te laten maken met elkaars muziek- en showcultuur. Dat verruimt hun blik, vergroot hun netwerk en bevordert hun talentontwikkeling. De inhoudelijke doelstelling is om de deelnemers aan het eind van het kamp een presentatie in de vorm van een korte mars parade of show te laten doen. Deze zal zo mogelijk in het programma van de wedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion van zaterdag 29 of zondag 30 juli als demonstratie of presentatie worden opgenomen. Onderdelen van het weekprogramma vormen:

  • Instructies en repetities o.l.v. internationaal erkende toppers uit de mars- en showwereld;
  • En natuurlijk vrije tijd met onder andere bezoeken aan overige festival-activiteiten.
  • Workshops voor instrumentengroepen;
  • Participatie in het WMC-festival middels wedstrijddeelname (facultatief);
  • Het verzorgen van shows in de regio.

Deelnemers

Beoogde deelnemers zijn de Colombiaanse ‘La Banda musical Femenina de marcha Colegio Clemencia de Caycedo’ (een jeugdband voor meisjes) en een Zuid-Afrikaanse Fieldband. Deze laatste band wordt afgevaardigd door de Field Band Foundation, die actief is in de zwarte townships. Daarnaast zal een groep Nederlandse deelnemers en een aantal bandleden van een van de deelnemende Thaise showbands participeren.

De deelnemers worden ondergebracht op basis van de “WMC-formule”, dat wil zeggen: “volpension” dat door WMC vrijwilligers wordt gerealiseerd in school- en sportaccommodaties. De mogelijkheid van een tentenkamp op een van de uitstekend uitgeruste Kerkraadse voetbalaccommodaties wordt als alternatief onderzocht. Uitgangspunt is dat de deelnemers tegen zo laag mogelijke kosten kunnen deelnemen. WMC neemt daarom de verblijfskosten voor haar rekening en betaalt zo mogelijk een deel van de reiskosten. Daartoe wordt, naast fondsenwerving, ook een crowdfunding-actie opgezet in de maanden februari en maart. Deze actie wordt met name door enkele Nederlandse showkorpsen ondersteund.

Voor de organisatie kan gebruik worden gemaakt van een groep jonge vrijwilligers en de ervaring die is opgedaan in 2013 met het kamp voor jeugdorkesten.