#

Young Generation

WMC Young Generation biedt jonge muzikanten uit de hele wereld de ruimte om samen op te trekken, van elkaar te leren en vooral om van verschillende muziekculturen te proeven. Daarbij is het van groot belang om jonge muzikanten uit voorhoedelanden samen te brengen met jongeren uit gebieden waar de blaasmuziek in ontwikkeling is. Daarnaast brengt WMC Young Generation ook jonge musici samen uit landen met een andere sociale en economische situatie, zodat er niet alleen sprake is van leren van elkaar op muzikaal gebied, maar ook in maatschappelijk opzicht.

Doelstellingen van internationale jeugdprojecten zijn:

  • Het stimuleren van de talentontwikkeling middels een programma dat wordt geleid en verzorgd door topprofessionals;
  • Het werken met internationale ensembles;
  • Het leren van de diversiteit aan muziekculturen.


Projecten

In een van de projectonderdelen zullen nationale en regionale jeugdorkesten in een intensief uitwisselingsprogramma, onder leiding van Jan Cober en hun eigen dirigenten, samen werken aan de voorbereiding van concerten in de periode van 11 tot 25 juli.

Het tweede project is een jeugdkamp voor mars- en showkorpsen in de periode van 24 tot 30 juli. Jongeren uit verschillende werelddelen volgen een programma met workshops en trainingen, om een afsluitende presentatie in de vorm van een mars parade of minishow te geven.

Het derde project legt de relatie naar jongeren en hedendaagse muziekstromingen als popmuziek en dance middels een jeugdevent.